• Κρητικά
    Χέρια

    Πιστοποίηση για τη διάδοση και ανάδειξη της κρητικής ποιότητας και κατοχύρωση των αυθεντικών κρητικών προϊόντων.
  • 1

Τι είναι τα Κρητικά Χέρια;

Το δίκτυο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» (CRETAN HANDS) είναι μία πρόταση για τη διάδοση και ανάδειξη της Κρητικής ποιότητας και παράδοσης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Κρητική οικονομία. Στόχος του είναι η επιλογή αυθεντικών κρητικών προϊόντων με κοινή σήμανση και ενιαία ποιότητα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος (brand name).
Μάθετε Περισσότερα

 

Το δίκτυο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» είναι ανοιχτό σε όλες τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της Κρήτης ως μοχλός ανάπτυξης της Κρητικής παραγωγής, των τοπικών επιχειρήσεων και της Κρητικής οικονομίας. Σκοπός είναι να προωθήσει τα προϊόντα αυθεντικής Κρητικής λαϊκής τέχνης τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά από Κρητικούς καλλιτέχνες και αποτελούν συνεχιστές της παράδοσης. Μάθετε Περισσότερα

Σχετικά με το Δίκτυο

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες για την κατοχή και χρήση του σήματος και άρα δικαίωμα συμμετοχής στο δίκτυο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» είναι οι επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. H επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο και οικονομικά ενήμερη
  2. H επιχείρηση έχει την έδρα της και την παραγωγική της μονάδα (σε περίπτωση που είναι διαφορετική απ’ την έδρα) των προς πιστοποίηση προϊόντων εντός της Περιφέρειας Κρήτης
  3. Η επιχείρηση διαθέτει την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας ή νόμιμο απαλλακτικό για την παραγωγική μονάδα των προς πιστοποίηση προϊόντων
  4. Η επιχείρηση διαθέτει στην εφορία τον/τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που σχετίζονται με την παραγωγική μονάδα των προς πιστοποίηση προϊόντων
  5. Τα προς πιστοποίηση προϊόντα που παράγει η επιχείρηση εντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες κλάσεις προϊόντων:

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα επιλέξιμα προϊόντα προς πιστοποίηση.